ג'נטים לרכב

חזרה >
*התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח.
מידה:
21
X
דגם:238
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:25.00
קדח:72.60
מידה:
X
דגם:722
מרחק ברגים:
140.00
X
4
אופסט:
קדח:92.50
מידה:
18
X
דגם:95310
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
20
X
דגם:A50614
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
דגם:AUDI ORIGINAL
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
18
X
דגם:BMW
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
18
X
דגם:BMW X3 ORIGINAL
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
20
X
דגם:FORD ORIGINAL
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
17
X
דגם:MALIBU ORIGINAL
מרחק ברגים:
110.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
19
X
דגם:MAZDA CX-5 ORIGINAL
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
15
X
דגם:OPTRA ORIGINAL
מרחק ברגים:
114.30
X
4
אופסט:
קדח:
מידה:
17
X
דגם:SEAT ORIGINAL
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
14
X
דגם:SMART ORIGINAL
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:
קדח:
מידה:
18
X
דגם:SUBARU FORESTER ORIGINAL
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
17
X
דגם:TOYOTA HILUX ORIGINAL
מרחק ברגים:
139.70
X
6
אופסט:
קדח:
מידה:
18
X
דגם:VHR
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
דגם:xh591
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:25.00
קדח:
מידה:
18
X
0.00
דגם:L8535715
מרחק ברגים:
170.00
X
8
אופסט:0.00
קדח:125.20
מידה:
15
X
4.00
דגם:540311227262S
מרחק ברגים:
112.00
X
3
אופסט:27.00
קדח:57.10
מידה:
15
X
4.00
דגם:YSM113
מרחק ברגים:
112.00
X
3
אופסט:20.00
קדח:57.10
מידה:
15
X
4.50
דגם:30802
מרחק ברגים:
112.00
X
3
אופסט:20.50
קדח:57.10
מידה:
14
X
4.50
דגם:46843
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:43.00
קדח:73.00
מידה:
15
X
5.00
דגם:30802ָ*
מרחק ברגים:
112.00
X
3
אופסט:20.00
קדח:57.10
מידה:
14
X
5.00
דגם:328
מרחק ברגים:
98.00
X
4
אופסט:35.00
קדח:58.10
מידה:
13
X
5.00
דגם:35129
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:0.00
קדח:80.10
מידה:
14
X
5.00
דגם:358
מרחק ברגים:
98.00
X
4
אופסט:35.00
קדח:58.10
מידה:
13
X
5.00
דגם:53678*
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:35.00
קדח:67.10
מידה:
17
X
5.00
דגם:872
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
13
X
5.00
דגם:FA075
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:45.00
קדח:
מידה:
14
X
5.00
דגם:L328
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:20.00
קדח:65.10