ג'נטים משומשים למכירה

חזרה >
מידה:
17
X
7.00
דגם:A3
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:1500.00
מידה:
17
X
7.00
דגם:BMW
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:
קדח:2000.00
מידה:
17
X
7.00
דגם:chevrolet malibu
מרחק ברגים:
110.00
X
5
אופסט:
קדח:1500.00
מידה:
17
X
8.00
דגם:NISSAN יפניות
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:
קדח:1500.00
מידה:
16
X
7.00
דגם:SEAT LEON
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:1500.00
מידה:
16
X
7.00
דגם:גרמניות
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:1500.00
מידה:
16
X
7.00
דגם:גרמניות
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:1500.00
מידה:
18
X
דגם:גרמניות מרצדס מקורי
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:3000.00
מידה:
18
X
8.00
דגם:טוארג פורש
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:25.00
קדח:1800.00
מידה:
X
7.50
דגם:פורשה
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:2000.00
קדח: