צמיגים וג'נטים מתוצרת ASA

מידה:
17
X
7.50
דגם:AR7
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:AR7
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:48.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:AR7
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:AR7
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
18.00
דגם:AR7
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10