צמיגים וג'נטים מתוצרת AVID 1

AVID 1

חברת ג.מ פורטל מייבאת את חברת AVID 1 לארץ.

החברה מתמחה בדוגמאות RETRO לEURO LOOK ו JDM.

אתר החברה

מידה:
15
X
7.00
דגם:133
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:28.00
קדח:65.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:7AV17
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV03
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV11
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:AV11
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:av12
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:av12
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV15
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV15
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV16
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:AV16
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV17
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV17
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:15.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.50
דגם:AV17
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:15.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.50
דגם:AV17
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:15.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV17
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV17A
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:av18
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:AV19
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV19
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV19
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV19
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:AV19
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV19
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:AV1999
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:AV1999
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
9.00
דגם:AV21
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:AV211
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:av24
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:DR7
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:73.10