צמיגים וג'נטים מתוצרת DRAG

מידה:
17
X
7.50
דגם:0553
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
7.00
דגם:160-dr20
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:40.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:178
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:178
מרחק ברגים:
114.30
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:178
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:47.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:178
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:178
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:2054
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:73.00
מידה:
17
X
7.00
דגם:2056
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:2056
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:73.00