צמיגים וג'נטים מתוצרת FERVENT

חברת Fervent מייצרת ג`אנטים בעיצובים מהרהיבים

כמו כן המפעל מייצר עבר מותגי הג`אנטים המובילים

בעולם ועומדים בתקני TUV, VIA, SFI  TSE

http://www.ferventwheels.com/

מידה:
14
X
6.00
דגם:212220931
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:35.00
קדח:
מידה:
14
X
6.00
דגם:212220931
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
7.00
דגם:212432031
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:212432031
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:23.00
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:212867083
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:
מידה:
15
X
8.00
דגם:3685883P
מרחק ברגים:
139.70
X
6
אופסט:
קדח:108.00
מידה:
14
X
6.00
דגם:5141
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:36.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
7.00
דגם:618S57183
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:625P
מרחק ברגים:
115.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
14
X
6.00
דגם:625P46496
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:35.00
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:625P6
מרחק ברגים:
115.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:671
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
16
X
8.00
דגם:7968826
מרחק ברגים:
165.10
X
8
אופסט:0.00
קדח:
מידה:
15
X
6.50
דגם:ESTWN0042
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:18.00
קדח:67.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN0042
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN0042
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN006
מרחק ברגים:
114.30
X
4
אופסט:40.00
קדח:66.40
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN007
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.00
דגם:ESTWN007
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN007
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.00
דגם:ESTWN007*
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
14
X
6.00
דגם:ESTWN0073*
מרחק ברגים:
114.30
X
4
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
6.50
דגם:ESTWN0073ָָָ**
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.00
דגם:ESTWN0077
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
6.50
דגם:ESTWN0077
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:18.00
קדח:65.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN008
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:38.00
קדח:66.10
מידה:
16
X
7.00
דגם:ESTWN009
מרחק ברגים:
108.00
X
4
אופסט:25.00
קדח:65.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN009
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:38.00
קדח:66.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ESTWN009
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:38.00
קדח:66.10
מידה:
20
X
8.50
דגם:ESTWN011
מרחק ברגים:
139.70
X
6
אופסט:10.00
קדח:108.00