צמיגים וג'נטים מתוצרת ORIGINAL EQUIPMENT

חישוקים מקוריים אורגינלים עם מקט של היצרן 

מידה:
20
X
11.00
דגם: style 214
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:37.00
קדח:72.60
מידה:
15
X
5.50
דגם:0990
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:50.00
קדח:60.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:18oe
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:44.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
8.50
דגם:18s
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:45.00
קדח:72.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:18s
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:44.00
קדח:72.60
מידה:
17
X
7.00
דגם:220
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:45.00
קדח:66.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:2205
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:67.10
מידה:
21
X
דגם:238
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:25.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
10.00
דגם:897036215801
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:5.00
קדח:71.60
מידה:
20
X
10.00
דגם:97004460225
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:5.00
קדח:71.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:AAUDIa6
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:66.45
מידה:
18
X
8.00
דגם:AAUDIS3
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:51.00
קדח:57.10
מידה:
19
X
8.50
דגם:apo19
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:49.00
קדח:71.60
מידה:
17
X
8.00
דגם:b236
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:30.00
קדח:72.60
מידה:
18
X
7.50
דגם:BENZ
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:45.00
קדח:66.60
מידה:
19
X
8.00
דגם:BM12
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:45.00
קדח:72.56
מידה:
19
X
8.50
דגם:bm19
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:47.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
8.50
דגם:BMW
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:
קדח:72.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:bmw4
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
9.50
דגם:bmw7
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
9.00
דגם:bmwm
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:
קדח:
מידה:
17
X
7.00
דגם:FIAT 500
מרחק ברגים:
98.00
X
4
אופסט:
קדח:58.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:GC1
מרחק ברגים:
127.00
X
5
אופסט:
קדח:71.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:GC2
מרחק ברגים:
127.00
X
5
אופסט:
קדח:71.60
מידה:
17
X
7.00
דגם:juke2
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:47.00
קדח:66.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:M3
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:
קדח:72.60
מידה:
17
X
8.00
דגם:MB11
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:
קדח:66.60
מידה:
17
X
7.50
דגם:MBB
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60
מידה:
18
X
8.50
דגם:MECLS
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60
מידה:
17
X
7.00
דגם:MINI
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:50.00
קדח:66.50