צמיגים וג'נטים מתוצרת VERDE

מידה:
17
X
7.00
דגם:7507806
מרחק ברגים:
108.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:74.10