צמיגים וג'נטים מתוצרת Vossen

מידה:
21
X
10.50
דגם:VFS2 E01
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:30.00
קדח:73.10
מידה:
22
X
12.00
דגם:VFS2 E01
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:25.00
קדח:72.56
מידה:
22
X
10.50
דגם:VFS2 E01
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:72.56
מידה:
20
X
9.50
דגם:vfs4
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
20
X
9.50
דגם:vfs5
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60
מידה:
20
X
10.50
דגם:vfs5
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60
מידה:
20
X
9.50
דגם:vfs5
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60
מידה:
20
X
10.50
דגם:vfs6
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60
מידה:
20
X
9.50
דגם:vfs6
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:66.60