צמיגים וג'נטים מתוצרת Work

מידה:
17
X
7.00
דגם:20378*
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.00
מידה:
17
X
7.00
דגם:378F
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:378F
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:378F
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:7120*
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:40.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.50
דגם:7240
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:32.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
8.50
דגם:986
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:40.00
קדח:72.60
מידה:
17
X
8.00
דגם:986
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:30.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
7.00
דגם:CR01-B-SL
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
8.00
דגם:CR01C
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:32.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
7.00
דגם:CR-LIMITED
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:38.00
קדח:73.10