צמיגים וג'נטים מתוצרת YSM

חברת YSM  מתמחה בעיצוב ויצור ג`אנטים

עבור חברות הג`אנטים המובילות בעולם

החברה כמו כן מתמחה ביצור תחליפי מקור ל OEM .

http://www.ysmwheels.com/

מידה:
17
X
9.50
דגם:1023
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:25.00
קדח:72.60
מידה:
17
X
8.00
דגם:1023
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:25.00
קדח:74.00
מידה:
17
X
7.50
דגם:211
מרחק ברגים:
108.00
X
5
אופסט:48.00
קדח:63.40
מידה:
18
X
8.00
דגם:279
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
8.00
דגם:316*
מרחק ברגים:
127.00
X
5
אופסט:27.00
קדח:71.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:330
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:57.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:347
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
18
X
8.00
דגם:352
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:37.00
קדח:72.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:352
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:17.00
קדח:72.60
מידה:
16
X
6.50
דגם:464
מרחק ברגים:
139.70
X
5
אופסט:35.00
קדח:98.50
מידה:
20
X
9.00
דגם:506
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:66.60
מידה:
18
X
8.00
דגם:653
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:66.45
מידה:
17
X
7.00
דגם:761924
מרחק ברגים:
108.00
X
5
אופסט:50.00
קדח:63.40
מידה:
19
X
8.00
דגם:916
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:30.00
קדח:74.10
מידה:
19
X
8.00
דגם:916
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:30.00
קדח:74.10
מידה:
22
X
9.50
דגם:D249
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:55.00
קדח:71.50
מידה:
14
X
6.00
דגם:L076
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:30.00
קדח:73.10
מידה:
19
X
9.50
דגם:OEMS142
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:48.00
קדח:66.60
מידה:
18
X
8.50
דגם:RC359
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:37.00
קדח:72.60
מידה:
19
X
9.00
דגם:T715
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:18.00
קדח:74.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:ULTRALIGHT
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:72.60
מידה:
15
X
6.50
דגם:WH16H6**
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:65.10
מידה:
19
X
8.50
דגם:YSM001
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:35.00
קדח:73.10
מידה:
19
X
9.50
דגם:YSM001
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:17.00
קדח:73.10
מידה:
15
X
4.00
דגם:YSM113
מרחק ברגים:
112.00
X
3
אופסט:20.00
קדח:57.10
מידה:
15
X
6.00
דגם:YSM113
מרחק ברגים:
112.00
X
3
אופסט:10.00
קדח:57.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:YSM200
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:56.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:YSM211
מרחק ברגים:
108.00
X
5
אופסט:48.00
קדח:63.40
מידה:
18
X
8.00
דגם:YSM240
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:17.00
קדח:74.00
מידה:
18
X
8.00
דגם:YSM279
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:67.10