צמיגים וג'נטים מתוצרת adv1

מידה:
18
X
9.50
דגם:adv 10 2 piece wheel
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:30.00
קדח:72.60
מידה:
18
X
8.50
דגם:adv 10 2 piece wheel
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:72.60