צמיגים וג'נטים מתוצרת breyton

מידה:
20
X
8.50
דגם:sk08
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:73.10