צמיגים וג'נטים מתוצרת dotz

מידה:
18
X
8.00
דגם: 0231 fast seven
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:28.00
קדח:70.10
מידה:
19
X
8.50
דגם: 0231 fast seven
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:35.00
קדח:70.10
מידה:
18
X
8.50
דגם:1061
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:45.00
קדח:66.60
מידה:
16
X
7.00
דגם:994
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:38.00
קדח:67.10