צמיגים וג'נטים מתוצרת motiv luxury wheels

מידה:
18
X
8.00
דגם:60041 MARANELLO
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
20
X
9.00
דגם:F22
מרחק ברגים:
X
5
אופסט:30.00
קדח:73.10