צמיגים וג'נטים מתוצרת royal forged

מידה:
18
X
8.00
דגם:8B97S
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:32.00
קדח:72.56
מידה:
18
X
8.00
דגם:8B97S
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:32.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:B97
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:57.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:B97
מרחק ברגים:
108.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:63.40
מידה:
17
X
8.00
דגם:B97
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.00
דגם:B97
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
19
X
7.00
דגם:B97
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:45.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:B97
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
9.00
דגם:B97
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:25.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:b97
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:b97
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:57.10
מידה:
17
X
8.00
דגם:B97ָ*
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:45.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
8.00
דגם:B97B
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:b997
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
21
X
10.00
דגם:BC34S
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:50.00
קדח:71.60
מידה:
21
X
10.00
דגם:BC34S
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:50.00
קדח:71.60
מידה:
21
X
10.00
דגם:BC34S
מרחק ברגים:
130.00
X
5
אופסט:50.00
קדח:71.60
מידה:
19
X
8.50
דגם:C01
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:34.00
קדח:72.56
מידה:
20
X
9.50
דגם:C01
מרחק ברגים:
120.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:74.10
מידה:
17
X
7.00
דגם:C64
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:42.00
קדח:73.10
מידה:
17
X
7.50
דגם:C64
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:42.00
קדח:57.10
מידה:
15
X
7.00
דגם:C64
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:40.00
קדח:73.10