צמיגים וג'נטים מתוצרת sparco

מידה:
16
X
7.00
דגם:sparco rally
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:48.00
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:sparco rally
מרחק ברגים:
100.00
X
5
אופסט:35.00
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:sparco rally
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:
קדח:
מידה:
16
X
7.00
דגם:sparco rally
מרחק ברגים:
100.00
X
4
אופסט:37.00
קדח:
מידה:
17
X
7.50
דגם:sparco rally
מרחק ברגים:
112.00
X
5
אופסט:45.00
קדח:75.00
מידה:
17
X
7.50
דגם:sparco rally
מרחק ברגים:
114.30
X
5
אופסט:45.00
קדח:75.00